C-Geo edycja 2022

C-Geo edycja 2022 z obsługą transmisji/konwersji danych z tachimetrów
i niwelatorów, kalibracją rastrów, wyrównaniem ścisłym sieci poziomych i niwelacyjnych, dostępem do usług sieciowych oraz rocznym dostępem do aktualizacji przez Internet. (Warunki licencjonowania C-GEO)

Kategoria