Dodatkowe Moduły: MikroMap Transformacja map

Transformacja map do innych układów (WGS84, 42, 65, 1992, 2000, W-wa)