Moduł "Zewnętrznych baz danych"

Umożliwia podłączenie zewnętrznej bazy danych w formacie MDB (MSAccess) / dBase do bazy lokalnej związanej z obiektami na mapie. Zewnętrzną bazę danych linkuje się przez wskazane wspólne pole występujące w obu bazach.
W wyniku podłączenia możliwy jest między innymi podgląd do zewnętrznych danych widocznych np. dla wskazanego obiektu na mapie, lub wskazanego wiersza w tabeli danych C-GEO.