Dodatkowe Moduły: MikroMap Rastry + Import/Eksport

Rastry + import/eksport (możliwość pracy na zeskanowanych mapach)