Dwuletnie wznowienie aktualizacji C-Geo

Przedłuża możliwość aktualizacji programu o dwa lata od daty wygaśnięcia dostępu do aktualizacji.

Kategoria