Moduł "Aktualizacja mapy zasadniczej GML"

(Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML)

Wymagana aktualizacja C-GEO 8.14.6.30 z dnia 30-06-2021 lub nowsza