C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji rastrów

Moduł do importu, edycji, konwersji plików graficznych (np. PDF do TIFF) i rastrów z georeferencją, oraz do kalibracji rastrów metodami: funkcji sklejanych i wielomianów.