Moduł "Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB w formatach SWDE/GML"

Wymagana aktualizacja C-GEO 8.14.6.30 z dnia 30-06-2021 lub nowsza