Roczne wznowienie aktualizacji C-Geo

Pzedłuża możliwość aktualizacji programu o rok od daty wygaśnięcia dostępu do aktualizacji. Warunki licencjonowania C-GEO

Kategoria